بازاریابی یعنی تلاش در جهت از قوه به فعل درآوردن مبادلات برای ارضای نیازها و خواسته­ های بشر.

واژه بازاريابى نبايد به معنى قديمى آن، يعنى صرفاً فروختن، معنى و تعبير گردد. معناى جديد اين واژه همانا تأمين نيازهاى مشترى است. شرکت‌هاى امروزى با رقابت شديد و فزاينده‌اى روبه‌رو هستند و پاداش از آن شرکتى خواهد بود که بتواند به بهترين نحو ممکن، خواست‌هاى مشترى را درک و بالاترين منفعت را براى مشتريان هدف خود تأمين کند. در محدوده بازار، اين مهارت‌هاى بازاريابى است که شرکت‌هاى حرفه‌اى را از شرکت‌هاى غيرحرفه‌اى تفکيک مى‌کند.

Marketing1

تاریخچه بازاریابی

بازاريابي از زمان انسان­ هاي اوليه شروع شد. بازاريابي با تدريس دوره­ هايي در مورد توزيع و بخصوص کلي فروشي و خرده فروشي در نيمه اول قرن بيستم در امريکا به عنوان مبحثي جديد مطرح شد. اقتصاددانان که سرگرم تئوري ­هاي خود بودند، از ساير نهادهايي که در عملکرد اقتصاد موثر بودند غفلت کردند. منحني­ هاي عرضه و تقاضا فقط نشان دهنده قيمت بودند و زنجيره قيمت­ ها از توليدکننده تا عمده فروش و خرده فروش را توضيح نمي­ دادند، بنابراين بازاريابان اوليه اين شکاف­ هاي فکري را که از سوي اقتصاددانان ناديده گرفته شده بود، پر کردند. با وجود اين، اقتصاد ما در علم بازاريابي است. بازاريابي چيزي بيشتر از يک حرفه، علم و يک قالب هنري است. انجمن بازاريابي امريکا و موسسه بازاريابي انگلستان هر دو به شکلي مستقل روي اعتبار نامه­ هاي حرفه­ اي بازاريابي کار مي­ کنند. آنان معتقدند که مي ­توان آزمون هايي را ساخت که بتوان بين بازاريابان شايسته و بازاريابان ناشي تمايز قائل شد. در عين حال بسياري از افرادي که بازارياب حرفه ­اي نيستند مي ­توانند ايده ه­اي بازاريابي خوبي ارائه کنند. علم نيز در بازاريابي مهم است بازاريابان از طريق تحقيقات بازار، مدل­ سازي بازار و تحليل­ هاي پيش­ بيني کننده، يافته ­هاي جالبي ارائه مي ­کنند. آنان از مدل­ هاي بازاريابي براي تصميم ­گيري استفاده مي­ کنند و سرمايه هاي­ خود را هدايت مي­ کنند و در حال ايجاد معيار بازاريابي براي مشخص کردن تاْثير فعاليت ­هايشان بر فروش و سود هستند.