رول آپ و رول لایت

رول آپ یکی دیگر از انواع استند به شمار می آیند که قابلیت انعطاف پذیری و باز و بسته شدن، آنها را از سایر نمونه های دیگر متمایز می  نماید و این امر سهولت به سزایی را در جابه جایی و حمل این سازه ها به دنبال داشته است.