کارتن و جعبه مقوایی

جعبه های مقوایی برای محصولات و کالاهای کمتر از یک کیلو گرم با استفاده از مقواهایی که در یک رو دارای پوشش مناسب چاپ می باشند طراحی و چاپ و تولید می شوند. مقوای جعبه سازی بر اساس پایه یا اصطلاحا پشت خود نام گذاری می شود . پشت طوسی ، پشت سفید ، پشت کرم  و ایندل برد، رایج ترین آنها در ایران است . مقاومت ، صافی و سفیدی سطح ورق برای چاپ مطلوب ، وابسته به پایه ورق مقواست و نیز تاثیر گذار بر قیمت آن است . پشت طوسی کم هزینه ترین و ایندل برد مرغوبترین ورق مقوای جعبه سازی است.

۱- مقوای پشت طوسی : تولید جعبه مقوایی با این نوع مقوا که بیشتر در کالاهای صنعتی و اجناسی که جنس غذایی و بهداشتی نداشته باشند استفاده می شود.

۲- مقوای پشت سفید : تولید جعبه با این مقوا بیشتر در مواقعی استفاده میشود که جنبه غذایی داشته باشند .

۳- مقوای ایندل بورد : تولید جعبه با این مقوا بیشتر در محصولاتی که،مصرف دارویی ویا بهداشتی و کالاهایی که جنبه صادراتی داشته باشند استفاده می شود.

۴- مقوای تولیدی ایران : از این مقوا بیشتر برای تولید جعبه پیتزا و محصولات مشابه استفاده می شود (که از ۳۰۰ گرم تا ۵۵۰ گرم می باشد) که با روکش کاغذ کرافت ،کاغذ سفید و کاغذ گلاسه تولید می شود .