انواع تابلو راهنما

 این دسته از تابلوها جهت راهنمایی افراد نظیر مشخص کردن طبقات یک ساختمان، واحدهای مختلف یک سازمان، فضاهای مختلف و راه های ارتباطی با کاربری های مختلف استفاده می گردد.

 تابلوهای راهنما را می توان از فلکسی، برچسب  و تابلو خطی، حک و برش لیزر و cnc بر روی چوب و ورق پلکسی، لایت باکس و یا بصورت ترکیبی از موارد ذکر شده ارائه داد.

 –تابلو های شناسایی اتاق های داخل ساختمان: جهت مشخص نمودن واحدها، اتاق ها و
تابلوهای راهنمای طبقات: جهت مشخص نمودن و راهنمایی ارباب رجوع در مورد طبقات و اتاق های موجود در هر طبقه و نحوه چیدمان چارت سازمانی در طبقات و اتاق ها.
ـ تابلوی معرفی سمت ها و عنوان ها: مانند: مدیریت، قسمت فروش، تدارکات، حسابداری، واحد بازاریابی و…
 تابلوهای اعلانات داخل ساختمان: جهت بیان دستورالعمل ها، شعارهای تبلیغاتی، شعارهای سازمانی و
 تابلوهای تبلیغاتی داخل ساختمان: جهت انجام هرگونه تبلیغات بصورت نوشته، عکس یا ترکیب هر دو