مشاوره:

تصور می کنیم که هر فردی به کسب موفقیت علاقه داشته باشد و از صمیم قلب دوست داشته باشد که به کسب و کار خود رونق بخشد بدین روی ما بر آنیم تا با ارائه پیشنهادهای شگفت انگیز به شما کمک کنیم تا همیشه یک گام از رقیبانتان جلوتر باشید زیرا یکی از رازهای شگفت انگیز رقیبان شما نحوه تبلیغات صحیح و شودمند می باشد.

طراحی:

به مجموعه هنرها و فنون ساختن و کارکردن با تصاویر(ترسیم و عکاسی) به منظور ارتباط بصری در مفهوم وسیع طراحی گرافیک اطلاق می گردد. که در برگیرنده نوعی زبان است با دستور نامعین و با الفبایی پیوسته در حال گسترش.